Διεθνής Συνδιάσκεψη Ποινικού Δικαίου

Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου στο Λονδίνο


Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου QUEEN MARY του Λονδίνου, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MAX PLANCK για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Freiburg) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Αθήνα) συνδιοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

Alternative, informal, and transitional types of criminal justice and the legitimacy of new sanction models in the global risk society

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Λονδίνο στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2018.
Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τους:
- Ulrich Sieber, Διευθυντή Ινστιτούτου Max Planck (Freiburg)
- Valsamis Mitsilegas, Καθηγητή Νομικής στο παν/μιο Queen Mary (Λονδίνο)
- Χρίστο Μυλωνόπουλο, Πρόεδρο Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (Αθήνα)
- Εμμανουήλ Μπίλλη,  Senior Researcher, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht και
- Nandor Knust, Senior Researcher, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Ομιλητές, το Πρόγραμμα και τη δυνατότητα παρακολούθησης του Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.law.qmul.ac.uk/events/items/cjc-and-max-plank-institute-conference.html